Par mums

Mēs saucam Pārdaugavu par savām mājām. Mēs dzīvojam Mazā Arkādijas parka tuvumā un esam lepni par tās zaļajām zonām: Uzvaras parku, Lielo Arkādijas parku, Māras dīķi un Mazo Arkādijas dārzu. Mums nav vienalga, ka kāds grib iznīcināt vienu no zaļajām zonām – Mazo Arkādijas dārzu. Tā ir kļūda, ka Mazajam Arkādijas dārzam nav piešķirts parka statuss un to ir atļauts apbūvēt.

Mēs cīnamies par Mazā Arkādijas parka saglabāšanu, kura vietā vēlas celt 2 daudzdzīvokļu mājas, ofisa ēku un pazemes autostāvvietu 100 automašīnām. Mums ir ļoti svarīgs pārējo rīdzinieku atbalsts, tāpēc  nepaliec vienaldzīgs un izsaki arī savu viedokli par Mazā Arkādijas parka apbūves ieceri!

Mazajam Arkādijas parkam ir vēsturiska vērtība, bet plānotajai apbūvei tikai īpašnieku ekonomiskās intereses !

7 Comments

 1. Atis
  Posted marts 15, 2011 at 2:24 pm | Permalink

  Uztaisiet balsojumu un diskusiju lapu. go web 2.0

 2. Julija
  Posted marts 15, 2011 at 5:44 pm | Permalink

  Mēs cīnamies par Mazā Arkādijas parka saglabāšanu!!!!

 3. Askolds Saulītis
  Posted marts 17, 2011 at 8:11 am | Permalink

  Argumenti pret Mazā Arkādijas parka apbūvi –

  Lai gan Rīgas attīstības plānā 2006.- (RAP) Mazajā Arkādijas parkā ir pieļauta apbūve apstādījumos, tomēr būvniecība šajā teritorijā un it īpaši piedāvātais būvieceres variants ir pretrunā ar:

  A. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam:
  1) 4. prioritāti, jo būvniecības gadījumā tiktu likvidēta apkaimes struktūrai un iedzīvotājiem svarīga publiskā telpa, tādējādi pazeminot apkaimes kvalitāti;
  2) pamatnostādņu 3. punktu, jo tiek plānota apbūve vēsturiskajā dabas teritorijā, kaut gan vienlaikus tuvumā un kopumā Rīgā ir daudz jau urbanizētas vai degradētas apbūvētas teritorijas, kuras nepieciešams revitalizēt;
  3) pamatnostādņu 4. punktu, jo paredzēts likvidēt funkcionāli, bioloģiski un ainaviski vērtīgu dabas teritoriju, kā arī samazināt apkaimes tuvumā esošo mājokļu kvalitāti dēļ to vērtības krišanās;
  4) pamatnostādņu 5. punktu, jo grauj vietējās apkaimes vienu no identitātes – publiskās ārtelpas objektiem;
  5) pamatnostādņu 8. punktu, jo piedāvātā būvniecība likvidē, nevis nodrošina Rīgas kultūras mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un izmantošanu;
  6) prioritāro mērķi U2.9, jo būvniecības gadījumā paredzēts likvidēt, nevis saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus šajā vēsturiskās apbūves teritorijā;
  7) stratēģisko mērķi U10.1, jo pilsētas dabas un apstādījumu un rekreācijas teritoriju ir paredzēts nevis apsaimniekot un labiekārtot, bet apbūvēt;

  8) stratēģisko mērķi U10.5 un U10.7, jo ar teritorijas apbūvēšanu un īpaši orientējot piekļuvi teritorijai galvenokārt ar privāto transportu veicinot autotransporta plūsmas palielināšanos apkaimē, potenciāli tiks palielināts gaisa piesārņojuma un trokšņu līmenis apkaimē;
  9) stratēģisko mērķi U12.3 un U12.4, jo ar jaunu mājokļu celtniecību pašreizējos Rīgas demogrāfiskajos apstākļos tiek samazināta iespēja, ka tiks renovēti vai labiekārtoti jau esošie privātie vai pašvaldības īpašumā esošie mājokļi;

  B. Starptautiskajiem tiesību aktiem:
  1) Eiropas Ainavu konvenciju (2000), kura Latvijai ir saistoša – Mazais Arkādijas parks kā kultūrvēsturiska dabas teritorija būtu pilsētā aizsargājama un kopjama, nevis apbūvējama;
  2) Orhusas konvenciju (1998), kura Latvijai ir saistoša – tajā apstiprināta vajadzība aizsargāt, saglabāt un uzlabot vides stāvokli un nodrošināt ilgtspējīgu un vidi saudzējošu attīstību apkaimes iedzīvotājiem, nevis likvidēt pilsētā zaļās zonas un palielināt gaisa piesārņojumu un troksni.

  C. LR Būvniecības likumam
  1) 2. panta (3) punktu, jo ir pretrunā ar iepriekš B punktā minētajiem starptautiskajiem tiesību aktiem;
  2) 2. panta (3) punktu, jo, lai gan ir saskaņā ar teritorijas plānojumu, tomēr pretrunā ar A punktā minētajiem Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas punktiem.

  2. Kā, Jūsuprāt, būvniecības ieceres realizācija ietekmēs apkārtējo māju iedzīvotājus, to tiesības un/vai likumiskās intereses?

  1) Būviecere negatīvi ietekmētu apkārtējo māju iedzīvotājus, samazinot to nekustamā īpašuma vērtību un dzīves vides kvalitāti, likvidējot augstvērtīgu, bet labiekārtojamu dabas teritoriju, tā vietā radot papildus gaisa un trokšņa piesārņojuma avotus
  2) negatīvi ietekmētu arī Āgenskalna apkaimi, jo tiktu likvidēta iedzīvotājiem svarīga vietējās nozīmes publiskā ārtelpa.

  3. Kā, Jūsuprāt, būvniecības ieceres realizācija kopumā ietekmēs Rīgas administratīvās teritorijas iedzīvotājus, to tiesības un/vai likumiskās intereses?

  Šādi un līdzīgi gadījumi, apbūvējot pilsētas dabas teritorijas un samazinot līdz šim augstvērtīgo apkaimju kvalitāti (ko norāda augstie nekustamā īpašuma nodokļi šai teritorijai) samazinātu kvalitatīvu dzīvesvietu izvēles iespējas Rīgā un veicinātu maksātspējīgāko iedzīvotāju pārcelšanos uz Pierīgu. Vienlaikus tas negatīvi ietekmētu pašu Rīgas pašvaldību, veicinot iedzīvotāju skaita samazināšanos un īpašumu vērtības krišanos.
  Pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad Rīgas pilsētā ir pieejams ievērojams skaits jaunu brīvu mājokļu, bet iedzīvotāju skaits un viņu pirktspēja samazinās, būvieceres īstenošana iespējams radītu vēl vienu potenciāli degradētu (jo neizpārdoti dzīvokļi vai neizīrētas platības), nedrošu (jo tukša liela būve) urbanizētu vietu, līdzīgi kā tuvējā jaunbūvē turpat Mazajā Nometņu ielā vienu kvartālu tālāk.

  4. Jūsuprāt, vēlamie vai nepieciešamie priekšlikumi, nosacījumi, lai, īstenojot būvniecības ieceri, netiktu aizskartas apkārtējo māju iedzīvotāju un pārējo rīdzinieku tiesības un/vai likumiskās intereses.

  Izmantot LR Būvniecības likuma 11. panta 3. punktu, ievērot sabiedrības viedokli un neapstiprināt būvniecības ieceri Mazajā Nometņu ielā bez numura, kā arī rast risinājumus Mazā Arkādijas parka kā apkaimes publiskās telpas labiekārtošanai un uzturēšanai iedzīvotāju rekreācijas un augstvērtīgas dzīves vides vajadzībām.

 4. Posted marts 17, 2011 at 7:42 pm | Permalink

  Tā kā burtiski pēdējo dienu laikā ar domubiedriem sākām veidot savu lapu, kas informētu par Latvijā valdošo cinismu, kura dzenuļi parasti ir nauda, vara un visatļautības sajūta, kā vienu no pirmajām tēmām apskatījām arī Mazā Arkādijas parka jautājumu.
  Nevaram būt vienladzīgi!
  http://naudairvara.yolasite.com/ark%C4%81dija-var-iztikt-bez-pil%C4%ABm.php

 5. Posted marts 17, 2011 at 9:26 pm | Permalink

  Feini ka esat izveiojushi tadu lapu….

  Bet jacinas daudz, lai apbuve nenotiktu…

 6. Dace
  Posted aprīlis 7, 2012 at 12:55 pm | Permalink

  Redzēju interesantu sapni par arkādijas parku… Tajā šobrīd ir daudz koku, bet viņi visi bija tīši inficēti ar kaut kādu koku slimību, kā dēļ tos nācās izzāģēt un tā kā nekas no parka daudz nebija palicis tā vietā sacēla dzīvokļu mājas.

 7. Uldis
  Posted maijs 15, 2012 at 1:00 pm | Permalink

  Dace, jūsu sapnis varētu arī piepildīties…

Post a Reply to Askolds Saulītis Cancel reply

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *

Connect with Facebook

*
*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Draugiem.lv pase
 • Seko mums draugos

 • Seko līdzi man Twitterī

  • Loading tweets ...
 • Jaunākie komentāri