Palikušas trīs dienas, lai izteiktu savu viedokli pret būvniecību.

Manu kaimiņu juristi ir atsūtījuši arī papildus juridiskos argumentus, ko var norādīt sabiedriskās apspriešanas anketās.

TEV NAV PALICIS DAUDZ LAIKA – aizpildi anketu un nodod kur pienākas. Atceries, ka šīs anketas iespējams vēlāk, cīņā par parka statusa iegūšanu un apbūves aizliegšanu,  būs viens no galvenajiem argumentiem.

Lai gan Rīgas attīstības plānā 2006.- (RAP) Mazajā Arkādijas parkā ir pieļauta apbūve apstādījumos, tomēr būvniecība šajā teritorijā un it īpaši piedāvātais būvieceres variants  ir pretrunā ar:

A. Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas līdz 2025. gadam:

1)    4. prioritāti, jo būvniecības gadījumā tiktu likvidēta apkaimes struktūrai un iedzīvotājiem svarīga publiskā telpa, tādējādi pazeminot apkaimes kvalitāti;

2)    pamatnostādņu 3. punktu, jo tiek plānota apbūve vēsturiskajā dabas teritorijā, kaut gan vienlaikus tuvumā un kopumā Rīgā ir daudz jau urbanizētas vai degradētas apbūvētas teritorijas, kuras nepieciešams revitalizēt;

3)    pamatnostādņu 4. punktu, jo paredzēts likvidēt funkcionāli, bioloģiski un ainaviski vērtīgu dabas teritoriju, kā arī samazināt apkaimes tuvumā esošo mājokļu kvalitāti dēļ to vērtības krišanās;

4)    pamatnostādņu 5. punktu, jo grauj vietējās apkaimes vienu no identitātes – publiskās ārtelpas objektiem;

5)    pamatnostādņu 8. punktu, jo piedāvātā būvniecība likvidē, nevis nodrošina Rīgas kultūras mantojuma saglabāšanu, atjaunošanu un izmantošanu;

6)     prioritāro mērķi U2.9, jo būvniecības gadījumā paredzēts likvidēt, nevis saglabāt un attīstīt kultūrvēsturiskos objektus šajā vēsturiskās apbūves teritorijā;

7)     stratēģisko mērķi U10.1, jo pilsētas dabas un apstādījumu un rekreācijas teritoriju ir paredzēts nevis apsaimniekot un labiekārtot, bet apbūvēt;

8)     stratēģisko mērķi U10.5 un U10.7, jo ar teritorijas apbūvēšanu un īpaši orientējot piekļuvi teritorijai galvenokārt ar privāto transportu veicinot autotransporta plūsmas palielināšanos apkaimē, potenciāli tiks palielināts gaisa piesārņojuma un trokšņu līmenis apkaimē;

9)     stratēģisko mērķi U12.3 un U12.4, jo ar jaunu mājokļu celtniecību pašreizējos Rīgas demogrāfiskajos apstākļos tiek samazināta iespēja, ka tiks renovēti vai labiekārtoti jau esošie privātie vai pašvaldības īpašumā esošie mājokļi;

B. Starptautiskajiem tiesību aktiem:

1)    Eiropas Ainavu konvenciju (2000), kura Latvijai ir saistoša – Mazais Arkādijas parks kā kultūrvēsturiska dabas teritorija būtu pilsētā aizsargājama un kopjama, nevis apbūvējama;

2)    Orhusas konvenciju (1998), kura Latvijai ir saistoša – tajā apstiprināta vajadzība aizsargāt, saglabāt un uzlabot vides stāvokli un nodrošināt ilgtspējīgu un vidi saudzējošu attīstību apkaimes iedzīvotājiem, nevis likvidēt pilsētā zaļās zonas un palielināt gaisa piesārņojumu un troksni.

C. LR Būvniecības likumam:

1)    2. panta (3) punktam, jo ir pretrunā ar iepriekš B punktā minētajiem starptautiskajiem tiesību aktiem;

2)    2. panta (3) punktam, jo, lai gan ir saskaņā ar teritorijas plānojumu, tomēr pretrunā ar A punktā minētajiem Rīgas ilgtermiņa attīstības stratēģijas punktiem.

Būvniecība negatīvi ietekmēs apkārtējo māju iedzīvotājus, jo:

1)    samazināsies to nekustamā īpašuma vērtība un dzīves vides kvalitāte, tiks likvidēta augstvērtīga, bet labiekārtojama dabas teritorija, tā vietā radot papildus gaisa un trokšņa piesārņojuma avotus;

2)   tikts likvidēta iedzīvotājiem svarīga vietējās nozīmes publiskā ārtelpa.

Šādi un līdzīgi gadījumi, apbūvējot pilsētas dabas teritorijas un samazinot līdz šim augstvērtīgo apkaimju kvalitāti (ko norāda augstie nekustamā īpašuma nodokļi šai teritorijai), samazinātu kvalitatīvu dzīvesvietu izvēles iespējas Rīgā un veicinātu maksātspējīgāko iedzīvotāju pārcelšanos uz Pierīgu. Vienlaikus tas negatīvi ietekmētu pašu Rīgas pašvaldību, veicinot iedzīvotāju skaita samazināšanos un īpašumu vērtības krišanos.

Pašreizējā ekonomiskajā situācijā, kad Rīgas pilsētā ir pieejams ievērojams skaits jaunu brīvu mājokļu, bet iedzīvotāju skaits un viņu pirktspēja samazinās, būvieceres īstenošana iespējams radītu vēl vienu potenciāli degradētu (jo neizpārdoti dzīvokļi vai neizīrētas platības), nedrošu (jo tukša liela būve) urbanizētu vietu, līdzīgi kā tuvējā jaunbūvē turpat Mazajā Nometņu ielā vienu kvartālu tālāk.

Papildus info kā vienmēr var iegūt  sadaļā – kā izteikt savu viedokli pret būvniecības ieceri

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tikšanās ar Pilsētas attīstības komitejas priekšsēdētāju Sergeju Zaļetajevu

Tikšanās notika draudzīgā, savstarpējas sapratnes gaisotnē. Tika izteikti vairāki priekšlikumi. Zaļetajevs ieteica dibināt Mazā Arkādijas parka apkārtnes iedzīvotāju biedrību ar mērķi kopīgi ar Rīgas domi pārņemt pašreizējo Blažko īpašumu (nopirkt). Rīgas dome segtu izmaksu lielāko daļu (piem. 90%, biedrība 10%). Acīmredzot būs jāiesaista Oļegs Stepanovs no Mazās Nometņu ielas 6 :)

Tāpat biedrība palīdzētu rūpēties par parka uzturēšanu kārtībā. Zaļetajevs gan paredzēja, ka pašreizējais īpašnieks Rīgas domes lēmumu par apbūves neatļaušanu sūdzēs tiesā un pieprasīs neadekvāti lielu kompensācijas summu.

Vecajā Rīgas attīstības plānā parka teritorija iezīmēta kā dabas pamatne (zaļā zona), bet jaunajā plānā 2006-2018 tas pārveidots par daļēji apbūvējamu teritoriju (šķiet, 2009. gada grozījumi). Tas saistīts ar to, ka attīstības plāns kopumā paredz pilsētas neizplešanos pa apkārtējām teritorijām (dārgās komunikāciju izmaksas), bet plānots palielināt pašreizējās apbūves koncentrāciju.

Zaļetajevs izteica neizpratni par īpašuma līdzās parkam (uz bijušās sakņu bāzes pusi) īpašnieku politiku. Tas nelielais zemes gabals pieder uz pusēm Lilijai Urbānei-Anšēvicai un Edmondam Urbānam-Anšēvicam. Īpašuma statuss – komercdarbība, ar kadastrālo vērtību gandrīz 100 000 LVL, no kuriem īpašnieki maksā lielu zemes nodokli. Turpretīm parka īpašnieks Blažko par savu īpašumu, kura kadastrālāvērtība ir nedaudz virs 7000 LVL, maksā nesalīdzināmi mazāku zemes nodokli.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Rīgas Mēra Nila Ušakova vizīte Mazajā Arkādijas parkā

Milzīgs paldies visiem, kas atnāca! Šovasar zaļošu īpaši koši. Uz tikšanos, nāciet ciemos.

P.s. Te rakstisks atskats uz tikšanos ar Nilu

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nils Ušakovs bija ciemos pie manis – mazā Arkādijas parka !

Šodien pie manis atbrauca Nils. Bija sanākuši arī daudzi apkārtējie iedzīvotāji, žēl ka pārsvarā vecāka gadagājuma kaimiņi, jo pārējie mani draugi bija darbā un strādāja. Nils twitterī vienreiz teica(@revolucija es nekād tik agri no darba neatgriežos, labāk ap 22.00), ka strādā līdz vismaz 22:00, varēja jau atbraukt kad visi ir mājās. Cilvēki tomēr bija atnākuši kuplā skaitā ap 64, dažiem bija smuki plakāti sataisīti. Daudz preses bija, tas labi parādīs mani šovakar ziņās !!! Bija arī slepenpolicists cilvilajā, ja nu pēkšņi kādas nekārtības notiek :)

Nekārtību gan nebija, ja nu vienīgais sētniece, kas mani pa retam sakopj, bija dusmīga, ka daži apkārtējie iedzīvotāji piemēslo manu teritoriju – savās dusmās pat teica, lai tik mani apbūvē. Tas nekas man viņa tāpat patīk, man patīk visi, kas atnāk ciemos ;)

Nils teica, ka mainīs man zonējumu no apbūves gabala uz zaļo zonu. Tas gan dēļ kaut kādiem birokrātiem ievilkšoties uz 12 mēnešiem. Lai varētu pieņemt šādu lēmumu, Nils ieteica lai iedzīvotāji aktīvi pildot sabiedriskās apspriešanas anketas, kāds kaimiņš viņam jautāja par anketu iesniegšanas kārtību – redz nekur neuzskaitās, ka anketas ir iesniegtas un cik ir iesniegtas, bet Nils kaimiņu mierināja ar goda vārdu, sak nekas nekur nepazudīs ! Pēc zonējuma maiņas dome mani mēģīnās izpirk no patreizējiem īpašniekiem par kadastrālo vērtību, kas jau būs krietni zemāka par tagadējo. Kāds cits kaimiņš jautāja Nilam vai tik neiznāk tiesu darbi šajā sakarā ? Nils teica ka visi jau ir saprātīgi un pratīsies uzvesties.

Vēl viņš teica, ka sakārtos mani tāpat kā lielo brāli (uzliks soliņus, cerams uzlies jaunu asfaltu(nevis betona klucīšus), kur bērniem forši skrituļot), pat termiņu pateica – divos gados.

Tad vēl pāris kaimiņi izmantoja iespēju savākt par mani parakstus, citi atkal pasūdzēties ka apkārtnē nav atkritumu savākšanas vietas !

Tas arī īsumā viss.

Vēlāk ielikšu arī video.

Te var bildīes apskatīt !

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Mazo Arkādijas parku apmeklēs Rīgas mērs Nils Ušakovs

Saņēmu vēstuli no Nila preses sekretāres, ka mēra kungs pie manis ciemos ieradīsies ceturtdien, 17. martā plkst. 12:00. Apciemojuma mērķis ir aprunāties ar Jums, Āgenskalna iedzīvotāji, un visi visi tiks gaidīti skvērā, pie kalniņa. Īpaši gaidīšu savus kaimiņus, bet priecāšos redzēt arī visus pārējos! ;)

Nils gribēs aprunāties par manu nākotni un dzirdēt jūsu viedokli, lai būtu vieglāk tikt galā ar izveidojušos ķezu. Tā kā, lūdzu, nāciet ciemos. Jo vairāk Jūsu būs, jo skaidrāk Nilam būs redzams, ka Jums nav vienalga. Un es arī priecāšos par katru seju.

Tad līdz ceturtdienas divpadsmitiem, veiksmi mums!

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Kā man veicas ar kaimiņiem :)

Manā interneta vietnē var iepazīties ar visu nepieciešamo informāciju, kas man palīdzēs pastāvēt līdz saules mūža beigām !

Man Mazajam Arkādijas parkam ir ļoti paveicies ar kaimiņiem, kas rūpējas, lai es pastāvētu ne tikai fiziski, bet arī virtuāli internetā, kā arī jūs visi varētu kļut par maniem draugiem draugos.lv un faniem feisbukā !

Mans mērķis ir iegūt papīru ar mēra parakstu, kas oficiāli apliecinās, ka esmu pilntiesīgs parks !

Nedaudz operatīvāk es ziņošu par saviem panākumiem un citiem jaunumiem savā Twitter kontā !

Tavs Mazais Arkādijas parks !

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment
  • Seko mums draugos

  • Seko līdzi man Twitterī

    • Loading tweets ...
  • Jaunākie komentāri